REGULAMENT 2022

 

PREMIILE [arhitectura.6]

 1. PREZENTARE GENERALĂ
 2. PARTICIPANTI
 3. SECTIUNILE CONCURSULUI
 4. PREMII
 5. CONDITII PENTRU ADMITEREA LUCRĂRILOR ÎN EXPOZITIE
 6. CONDITII PENTRU ETAPA I – PRESELECTIE
 7. CONDITII PENTRU ETAPA II – EXPOZITIA – CONCURS
 8. PREDARE MATERIALE PENTRU EXPOZITIE
 9. CALENDAR
 10. JURIU
 11. JURIZARE ȘI PREMIERE
 12. CRITERII DE APRECIERE. PROMOVAREA UNEI ARHITECTURI RESPONSABILE
 13. ARHIVARE, DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PUBLICARE
 14. DATE DE CONTACT


PREZENTARE GENERALĂ

Bienala [arhitectura.6] este un eveniment organizat de Filiala Teritorială OAR Sibiu-Vâlcea în parteneriat cu Filiala Teritorială OAR Brașov-Covasna-Harghita și Filiala Teritorială OAR Mureș, finanțat din Timbrul Arhitecturii.

Evenimentul central al Arhitecturii.6 este expoziția de arhitectură și premierea lucrărilor selectate de un juriu format din personalități recunoscute, atât din mediul nostru profesional, cât și din afara acestuia.

[arhitectura.6] continuă seria edițiilor de Bienale teritoriale organizate în trecut, dezvoltând un format integrat pentru cele trei filiale teritoriale OAR. Formatul evenimentului propune îmbogățirea și consolidarea expoziției concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției concurs într-o serie de evenimente menite să promoveze importanța arhitecturii și să consolideze rolul arhitectului în comunitate.

În jurul acestei expoziții-concurs vor fi organizate alte 14 evenimente invitând actori din domeniu, dar și publicul larg la dialog cu și despre arhitectură. Arhitecți, parteneri și colaboratori, reprezentanți ai comunităților profesionale conexe profesiei noastre vor expune și dezbate idei și soluții la provocările contemporane cu care ne confruntăm.

Scopul evenimentului este, așadar, promovarea arhitecturii de calitate și generarea de discuții critice despre arhitectura recent construită.

Dorim ca evenimentul să devină prilejul deschiderii acestor discuții către publicul larg și să catalizeze promovarea breslei arhitecților în societate. În spiritul acestei deschideri, și în acest an, juriul are în componență un membru din afara breslei.

PARTICIPANTI

La expoziția-concurs din cadrul Bienalei [arhitectura.6] pot participa arhitecți membri ai Filialelor Teritoriale Bv-Cv-Hr, Sb-Vl și Ms precum și colective coordonate de arhitecți membri ai celor trei Filiale. De asemenea, pot participa arhitecți membri și colective coordonate de arhitecți membri ai oricărei Filiale Teritoriale OAR cu condiția ca lucrarea înscrisă în concurs să fie localizată în unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

Participarea presupune calitatea de autor sau coautor cu drepturi egale al proiectului respectiv.

Un participant poate prezenta lucrări la una sau mai multe secțiuni în aceeași ediție.

Numărul de lucrări pe care le poate prezenta un participant nu este limitat.

Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul concursului.


SECTIUNILE CONCURSULUI

Expoziția – concurs și jurizarea lucrărilor respectă structurarea pe următoarele secțiuni:

 1. ARHITECTURĂ – LOCUIRE | lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire.
 2. ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE | – lucrări de arhitectură cu alte funcțiuni decât locuire
 3. ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC | proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de amenajări peisagere.
 4. RESTAURARE / REABILITARE / INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT |  lucrări de restaurare a monumentelor de arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie.
 5. AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE | : amenajări interioare și proiecte de decoruri și scenografie. Nu se acceptă lucrări de scenografie virtuală.
 6. DESIGN DE OBIECT | : produse sau prototipuri de obiecte realizate.
 7. PROIECTE DE SERTAR |: proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de concept/proiectare, dar care nu au mai fost executate din diferite motive. Exceptate din această secțiune sunt proiectele de concurs. Pot fi predate la această secțiune proiecte de concurs, urmând a fi expuse în cadrul evenimentului, dar în afara concursului (nu vor face parte din proiectele jurizate și nu vor fi nominalizate sau premiate).
 8. NEWCOMERS |: lucrări de diplomă licență 2018 – 2021 absolvenți arhitectură, urbanism, amenajare interior și peisagistică, cu condiția ca proiectul de diploma să fie localizat într-unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mures.

OBSERVAȚII:

 • Prin termenul de ”operă finalizată” se înțelege o lucrare terminată în proporție de cel puțin 90% (pentru secțiunile 1-5) sau prototipuri executate (pentru categoria ”design de obiect”).
 • Pentru toate secțiunile sunt admise lucrări finalizate în perioada ianuarie 2020 – august 2022, dar care nu au fost prezentate în cadrul edițiilor anterioare ale BIENALA [arhitectura.6]
 • Nu se admite participarea cu lucrări prezentate în cadrul edițiilor anterioare decât în cazul unor faze ulterioare, cu pondere esențială în cadrul unor proiecte de mai mare anvergură.
 • Aceeași lucrare nu poate fi prezentată în mai multe secțiuni decât în cazul în care se pot delimita în mod clar diferitele domenii de intervenție (operație urbană și obiect arhitectural, obiect de arhitectură și design de obiect).
 • Arhitectura clădirii și amenajarea interioară în cadrul aceluiași obiect vor putea fi prezentate separat dacă reprezintă proiecte distincte și denumite astfel, chiar și în situația în care au același autor.
PREMII

Bugetul total al premiilor este de 37.500 Lei.


Pentru fiecare secțiune se va acorda un singur premiu în bani: Premiul Secțiunii.

 1. ARHITECTURĂ – LOCUIRE | 5000 Lei
 2. ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE | 5000 Lei
 3. ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC | 5000 Lei
 4. RESTAURARE / REABILITARE / INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT | 5000 Lei
 5. AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE | 5000 Lei
 6. DESIGN DE OBIECT | 5000 Lei
 7. PROIECTE DE SERTAR | 5000 Lei
 8. NEWCOMERS | 2500 Lei

Dorim să vă anunțăm că se va acorda un PREMIU SPECIAL – Premiul sponsorului, constând în 1 Licență ARCHICAD 26, în valoare de 4000 Euro+TVA, în afară de premiile pentru fiecare secțiune a concursului. Premiul se va înmâna de către Partener, GRAPHISOFT, în cadrul Expoziției concurs Arhitectura.6, ediția 2022.

Dacă la o secțiune vor fi mai puțin de 3 proiecte admise în concurs, juriul își poate rezerva dreptul să nu acorde premiu secțiunii respective. Juriul are libertatea de a decide cum se va redistribui fondul de premii rămas nealocat.

La fiecare secțiune juriul poate acorda nominalizări la premiu. Nominalizările nu vor primi premiu în bani. Juriul hotărăște numărul nominalizărilor pentru fiecare secțiune.


CONDITII PENTRU ADMITEREA LUCRĂRILOR ÎN EXPOZITIE

Predarea proiectelor se va desfășura în două etape, după calendarul descris la cap.9.

Prima etapă constă în transmiterea unui document pdf, al cărui formă și conținut (format, număr de pagini, date și altele) este descris în cap.6, pe baza căruia juriul va efectua preselecția.

A doua etapă constă în prezentarea de către autori a proiectelor selecționate, elaborate într-o formă finală, pe un număr de până la 2 planșe pentru fiecare lucrare admisă în expoziția – concurs. Planșele se vor compune folosind layout-ului concursului (disponibil pe site-ul concursului www.arhitectura6.ro) și se vor preda în format digital.


CONDITII PENTRU ETAPA I – PRESELECTIE

Toate lucrările primite vor fi supuse unui proces de preselecție pentru a putea fi incluse în expoziția – concurs.

Prezentarea proiectelor în această etapă trebuie să cuprindă poze, planuri, secțiuni și alte mijloace de descriere grafică care să definească obiectivele prezentate, precum și un text (maxim 200 de cuvinte) cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, o descriere succintă a conceptului ce a stat la baza lucrării prezentate, precum și date economice minimale etc.

Înscrierea proiectelor în concurs se face prin trimiterea prezentării proiectelor la adresa de email: arhitectura6@gmail.com în format electronic (un singur format pdf / proiect cu maxim 3 pagini și max. 6Mb/fișier sau o arhiva de max. 6Mb conținând maxim 3 fișiere format .jpg) până la data de 31 AUGUST 2022, ora 16:00.

IMPORTANT: Hotărârile juriului privind lucrările selecționate nu pot face obiectul niciunor contestații.

CONDITII PENTRU ETAPA II – EXPOZITIA – CONCURS

Concurenții admiși la concurs în urma preselecției vor preda planșele de concurs în format digital conform prevederilor detaliate la pct.8

Pe lângă conținutul descris la punctul 6, se vor prezenta date relevante despre contextul construit sau natural extins al proiectului (în fotografii sau/și în imagini aeriene, după caz).


PREDARE MATERIALE PENTRU EXPOZITIE

Planșele sunt diferite în funcție de secțiunea la care se participă. Elementele grafice de identificare ale secțiunii sunt obligatorii, dimensiunea, culoarea și poziția acestora nu se vor modifica.

Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) planșe de 700 x 1000 mm, paginate vertical. Planșele vor fi numerotate în ordinea în care se doresc a fi expuse pe simeze.

Fondul planșelor trebuie să rămână alb. Nu se admit culori sau desene și fotografii (nici chiar semitransparente sau blurate) pe fundal.

Planșele vor respecta paginarea oficială descrisă în anexa 1. Acest lucru constituie o cerință obligatorie pentru înscrierea lucrărilor în expoziție; formatul oficial de paginare va putea fi descărcat de pe www.arhitectura6.ro. – începând cu data de 07 septembrie 2022).

Toate materialele se vor preda exclusiv în format digital în următoarele variante:

 1. o arhivă (fișier rar, zip, etc.) printr-un sistem de trimitere prin Internet (wetransfer.com sau www.wesendit.com etc.) pe adresa de e-mail a concursului: arhitectura6@gmail.com.
 2. un CD/DVD predat direct sau transmis prin curier la sediul din Sibiu al Filialei OAR Sibiu-Vâlcea (Str. Mitropoliei, Nr. 17, Parter)

Participanții sunt rugați să anunțe expedierea materialelor prin e-mail, la adresa menționată mai sus. Se va întocmi o evidență a trimiterilor și se vor verifica eventualele probleme de expediere.

Termenul limită de recepție, fără excepție, este 20 septembrie 2022, ora 22:00, pentru materialele trimise prin e-mail și pentru cele depuse la sediul Ordinului.

* Plansele lucrarilor intrate în concurs în urma preselecției vor fi listate de catre o firma specializata în baza unui contract în care se vor menționa specificațiile tehnice pentru print.

Arhiva / CD-ul / DVD-ul va cuprinde fără excepție:

 • Un director numit PLANȘE EXPOZITIE cu imaginea planșelor pentru expoziție – format TIFF sau JPG, paginare portret, 70x100cm, la 300 dpi.
 • Un director numit WEB cu imaginea planșelor pentru expoziție – format .TIFF sau .JPG, la 72 dpi, rezoluție 1200 px pe latura scurtă pentru postarea lor pe diferite site-uri.
 • Un director numit ALBUM cu:
 • imagini ale proiectului – foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPG
 • un scurt text de prezentare a proiectului, cu date tehnice (.DOC sau .DOCX), max. 2500 caractere.
 • planuri, secțiuni, fațade, schițe – format .PDF
 • un scurt text cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, date economice minimale etc.

NOTĂ: Pentru a fi înscrise în Expoziția – Concurs [arhitectura.6] toate lucrările trebuie să respecte condițiile tehnice necesare menționate mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi și postării pe site va conduce la excluderea lucrării din expoziție și din concurs și, de asemenea, va conduce la excluderea lucrării atât din albumul tipărit al bienalei, cât și de pe site.CALENDAR

LANSAREA CONCURSULUI PREMIILE [arhitectura.6]
 • VINERI | 01 IULIE

TERMEN PREDARE PROIECTE ETAPA I
 • SÂMBĂTĂ | 27 AUGUST

PRESELECȚIA PROIECTELOR
 • 28 AUGUST | 06 SEPTEMBRIE

ANUNȚAREA PROIECTELOR SELECȚIONATE
 • MIERCURI | 07 SEPTEMBRIE

TERMEN PREDARE PLANȘE FINALE ÎN FORMAT ELECTRONIC
 • MARȚI | 20 SEPTEMBRIE

JURIZARE
 • JOI | VINERI | 06 | 07 OCTOMBRIE

PUBLICAREA REZULTATELOR
 • SÂMBĂTĂ | 08 OCTOMBRIE

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR SIBIU
 • SÂMBĂTĂ | 08 OCTOMBRIE

PERIOADĂ EXPOZIȚIE – CONCURS [arhitectura.6]
SIBIU
 • 08 | 21 OCTOMBRIE

RÂMNICU VÂLCEA
 • 21 | 28 OCTOMBRIE

BRAȘOV
 • 28 OCTOMBRIE | 04 NOIEMBRIE

SFÂNTU GHEORGHE
 • 04 | 11 NOIEMBRIE

MIERCUREA CIUC
 • 11 | 18 NOIEMBRIE

ODORHEIU SECUIESC
 • 18 | 25 NOIEMBRIE

GHEORGHENI
 • 25 NOIEMBRIE | 02 DECEMBRIE

REGHIN
 • 02 | 09 DECEMBRIE

TÂRGU MUREȘ
 • 09 | 16 DECEMBRIEJURIU

Juriul este unic pentru toate secțiunile Premiilor [arhitectura.6] și este alcătuit dintr-un număr de 5 arhitecți și un membru de altă profesie. În afară de cei 6 membri titulari, juriul este completat cu un membru supleant.

Juriul își va alege președintele din rândul celor 6 membri ai juriului.

Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar fără drept de vot, care întocmește procesele verbale ce vor fi semnate de toți membri juriului.

Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul concursului.

Componența juriului:

 • arh. Cosmin PAVEL
 • arh. Tiberiu BUCȘA
 • arh. Iulia STANCIU
 • arh. Andrei ȘERBESCU
 • arh. Adrian POP
 • Artist Plastic Dan PERJOVSCHI
 • Membru supleant: arh. Tiberiu CIOLACU

Jurizare și premiere

Lucrările prezentate în expoziție vor fi supuse unui proces de jurizare exercitat de către un juriu format din 6 membri (conform componenței prezentate la capitolul 10. Juriul) și un membru supleant (arhitect). Juriul își va vota președintele din cadrul celor 6 membri ai juriului.

Preselecția proiectelor de concurs este realizată de aceeași componență a juriului. Pentru ca un proiect să fie preselectat, este necesar să întrunească 3 voturi din 6 maxim posibile.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premii și/sau nominalizări la oricare dintre secțiuni dacă lucrările prezentate la o secțiune sunt mai puține de 3 sau dacă juriul consideră că există alte motive bine întemeiate (aceste motive vor fi prezentate și argumentate în cadrul raportului de jurizare).

Juriul are libertatea de a decide cum se va redistribui fondul de premii rămas nealocat.

Numărul nominalizărilor acordate pentru fiecare secțiune va decis de către juriu.

Din cadrul nominalizărilor selectate juriul va alege Premiul Secțiunii respective.

Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile procedurale ale juriului vor fi luate prin consens. În cazul în care consensul nu poate fi atins cu privire la procedură, deciziile procedurale se vor lua prin vot majoritar. În cazul unei egalități de voturi, Președintele juriului are votul decisiv. În cazul punctajelor egale departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

Juriul are libertatea de a decide redistribuirea lucrării predate in cadrul concursului de la o secțiune la alta cu acordul autorului.

Anunțarea și acordarea premiilor se face în cadrul galei de premiere cu ocazia vernisajului expoziției de la Sibiu.

De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acordă de același juriu în cadrul aceleiași sesiuni de premiere.

Criterii de apreciere. Promovarea unei arhitecturi responsabile

 • integrarea în context / stabilirea unui raport critic cu contextul
  • coerenţa conceptului / calitatea spațială și funcțională
  • originalitatea soluției / inovația soluției
  • sustenabilitatea soluției
  • gradul de responsabilitate (economică, socială, culturală) a soluției.

Juriul își rezervă dreptul de a completa lista de criterii de apreciere și să propună ierarhizarea importanței criteriilor enumerate. Aceste aprecieri vor face parte din raportul de jurizare.

 • Arhivare, drepturi de autor și de publicare

Condiția de participare la expoziția – concurs înseamnă obligativitatea, din partea participanților, de cedare, cu titlu gratuit și numai pentru evenimentele din cadrul evenimentului „ [arhitectura.6]”, către organizatori, a dreptului de a publica/prezenta pe site/site-urile dedicate evenimentului și/sau site-urile filialelor organizatoare și/sau site-urilor de promovare a evenimentului, precum și într-o publicație dedicată sau în revistele partenere media a lucrării. 

În acest sens, toți participanții trebuie să regleze în avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor și al altor materiale utilizate, organizatorii neputând fi făcuți răspunzători de eventualele probleme în acest sens.


DATE DE CONTACT

OAR Brașov – Covasna – Harghita

 • adresa: Șirul Beethoven 1, Brașov
 • telefon: +40 268 47 14 38
 • fax: +40 268 51 19 00
 • email: ordinularhitectilor@gmail.com
 • web: www.oar-brasov-covasna-harghita.ro


OAR Sibiu – Vâlcea

 • adresa: str. Mitropoliei 17, Sibiu
 • telefon: +40 269 21 52 51
 • mobil: +40 722 55 17 07
 • email: contact@oarsbvl.ro
 • web: www.oarsbvl.ro


OAR Mureș

 • adresa: Str. Aurel Filimon, nr.19/A, cam. 607, Târgu Mureș
 • telefon: +40 265 26 69 08 / +40 265  26 44 35
 • email: oarmures@gmail.com
 • web: www.oar-mures.ro

DOWNLOAD


 DESCARCĂ REGULAMENTUL ÎN FORMAT PDF

ORGANIZATOR

Proiect finanțat din timbrul arhitecturii

PARTENER PRINCIPAL

Sunteți în căutarea unei soluții BIM?

CONSOFT vă ajută să găsiți alegerea optimă.

Misiunea CONSOFT — ca partener de software — este să vă ajutăm să fiți mai productivi și nu în ultimul rând mai eficienți în activitatea dvs. profesională. Sprijinim echipele de specialiști în privința utilizării tehnologiilor și le ținem la curent cu inovațiile care apar în ritm alert. 

Oferim industriei construcțiilor soluții software BIM, servicii personalizate și cunoștințe acumulate pe termen lung. Deținem tehnologii care oferă diferiților specialiști participarea într-un flux de lucru OPEN BIM fără bătăi de cap și fără compromisuri.

CONSOFT este unic distribuitor în România al soluțiilor software oferite de firma Graphisoft — Archicad, BIMx, BIMcloud și DDScad.

Conform Institutului de Arhitectură din Australia: “Răspândirea BIM-ului în industrie va îndemna profesioniștii la o formare continuă privind tehnologii, fluxuri de lucru și protocoale”.

Având o echipă cu experiență de peste 25 de ani, CONSOFT vă oferă cursuri de inițiere și perfecționare în programele BIM Archicad, Tekla Structures, AxisVM, Solibri și vă furnizează servicii de consultanță în înțelegerea și implementarea metodei de lucru OPEN BIM.

Mai multe detalii pe https://www.consoft.ro

PARTENERI

peste 200 de ani de inovație!

Cu prezență în 28 de țări și având 216 puncte de producție, Wienerberger Group este cel mai mare producător de blocuri ceramice din lume (POROTHERM), producător și furnizor de cărămidă aparentă și placaj ceramic (TERCA), lider de piață în Europa pentru țiglă ceramică (TONDACH) și pentru pavaje de beton (SEMMERLOCK) în Europa Centrala și de Est. În sisteme de țevărie (țevile ceramice STEINZEUG-KERAMO și țevile de plastic PIPELIFE) compania este unul dintre principalii furnizori europeni.

Povestea de succes a grupului a început în Austria în urmă cu peste 200 de ani, iar în România suntem prezenți din 1998. Wienerberger are în România 7 fabrici – 4 unități de producție de cărămidă și 3 unități de producție de pavaje. Avem peste 520 angajați și o rețea de distribuție la nivel național. De asemenea, exportăm produsele noastre în Ungaria, Republica Moldova și Bulgaria.

Ne dorim în continuare ca succesul nostru să fie bazat pe calitate excepțională și pe inovație. Tehnologiile de ultimă oră și experții din domeniu implicați în procesul de producție sunt garanția că produsele finale obținute sunt potrivite proiectelor arhitectonice moderne, performante energetic și mai ales sustenabile.

Mai multe detalii pe www.wienerberger.roALUKÖNIGSTAHL este un furnizor de sisteme de cea mai înaltă calitate din aluminiu, oțel și plastic, precum și componente pentru realizarea arhitecturii contemporane, eficiente din punct de vedere energetic. Astfel susține proiecte de clădiri durabile.

ALUKÖNIGSTAHL operează în România din 1995 și cooperează îndeaproape cu cei mai experimentați producători de construcții de fațade, ferestre și uși de pe piața românească. De mai bine de 60 de ani suntem dealeri exclusivi cu doi producători de sisteme de top: Schüco international KG, lider mondial în sisteme de aluminiu, și Jansen AG, specialist în sisteme de profile din oțel. Această cooperare și dezvoltarea produselor specifice au ajutat ALUKÖNIGSTAHL să devină lider în tehnologie și inovare. Lista de referințe a companiei noastre include numeroase proiecte de birouri, rezidențiale, retail și hoteluri din toată România.

Pe lângă gama extrem de larga de produse care acoperă toate elementele anvelopelor clădirii: ferestre, usi, pereti cortina si luminatoare, sisteme de umbrire, usi rezistente la foc, sisteme de automatizare, oferim o mulțime de servicii dedicate arhitecților, investitorilor și dezvoltatorilor imobiliari, cu competență extinsă de servicii în toate fazele unui proiect de construcție. Compania noastră dispune de echipe de consultanta care dezvolta produse noi și oferă argumente decisive pentru alegerea componentelor optime de sistem pentru un anumit proiect de construcție.

Pentru informații detaliate despre produsele și serviciile noastre, accesați pagina noastră web: www.alukoenigstahl.ro.
PARTENER MEDIA[arhitectura.6]