4. Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit

Nominalizare – Reabilitare moară de apă Remetea

 

Premiu – Restaurarea morii  de apă Suseni

Nominalizare – Restaurarea conacului Benedek

 

Premiu – Șură revitalizată

Nominalizare – Reparații tencuială și rezugrăvire a fațadei principale, Brașov, str. Mureșenilor

[arhitectura.6]